Cenovnik – Novi Beograd

U nastavku možete pogledati spisak svih naših usluga sa prikazanim cenama.

Ukoliko imate neke nedoumice uvek možete pogledati stranicu „Najčešća pitanja“ za odgovore ili nas kontaktirajte direktno.

30 min  2.500  din
Tretman  2.000  din
10 tretmana  18.000  din
45 min  1.800  din
30 min  1.800  din
60 min  2.600  din
 2.000  din
60 min  2.000  din
10 terapija  18.000  din
30 min  3.000  din
Mala regija  2.000  din
Velika regija  2.500  din
Tretman  1.500  din
Tretman  2.000  din
10 tretmana  16.000  din
Tretman  1.600  din
10 tretmana  14.000  din
30 min  1.000  din
Tretman  1.500  din
10 tretmana  12.000  din
30 min  3.000  din
60 min  4.500  din
30 min  2.000  din
10 tretmana  15.000  din
 3.500  din
Vaša traka  1.000  din
Naša traka  1.500  din
Pakovanje trake  1.350  din
 2.000  din
Tretman  4.500  din
Treći tretman  2.500  din
Bez vaučera  6.000  din
Bez vaučera  4,000  din
Bez vaučera  3500  din
   din
45 min  2.000  din
30 min  1.500  din
60 min  2.800  din
 3.500  din
60 min  3.000  din
5 tretmana  28.500  din
 4.500  din
3 terapije  12.000  din
5 terapija  20.000  din
45 min  2.500  din
5 tretmana  10.000  din
120 min  6.000  din
15 min  3.000  din
30 min  1.500  din
 22.000  din
30 min  2.500  din
10 terapija  22.000  din
60 min  1.800  din
10 tretmana  16.000  din