Cenovnik – Novi Beograd

U nastavku možete pogledati spisak svih naših usluga sa prikazanim cenama.

Ukoliko imate neke nedoumice uvek možete pogledati stranicu „Najčešća pitanja“ za odgovore ili nas kontaktirajte direktno.

30 min  3.050  din
5 tretmana  13.400  din
10 tretmana  26.000  din
Tretman  2.600  din
10 tretmana  22.400  din
45 min  2.600  din
30 min  2.600  din
60 min  4.400  din
 2.600  din
60 min  2.420  din
10 terapija  22.400  din
30 min  3.500  din
5 tretmana  15.200  din
10 tretmana  30.500  din
Mala regija  2.240  din
Velika regija  2.600  din
Tretman  2.600  din
10 tretmana  22.400  din
Tretman  2.600  din
10 tretmana  22.400  din
Tretman  2.240  din
10 tretmana  20.240  din
45min  2.600  din
45min  2.600  din
30 min  1.250  din
Tretman  2.060  din
10 tretmana  20.060  din
30 min  3.500  din
60 min  4.400  din
10 tretmana po 30 min  30.500  din
30 min  2.600  din
10 tretmana  24.200  din
Vaša traka  1.250  din
Naša traka  1.700  din
Pakovanje trake  1.520  din
5 tretmana  7.100  din
10 tretmana  14.300  din
 2.600  din
Tretman  2.600  din
Bez vaučera  6.000  din
Bez vaučera  4.400  din
Bez vaučera  3.500  din
   din
30 min  1.700  din
60 min  2.240  din
45 min  2.600  din
30 min  2.060  din
60 min  3.500  din
5 tretmana po 60 min  15.200  din
10 tretmana po 60 min  30.500  din
 3.500  din
60 min  3.500  din
5 tretmana  15.200  din
10 tretmana  30.500  din
5 tretmana  31.400  din
 4.400  din
3 terapije  11.600  din
5 terapija  20.060  din
10 terapija  35.000  din
45 min  3.050  din
5 tretmana  13.400  din
10 tretmana  26.000  din
120 min  6.200  din
 5.300  din
15 min  2.240  din
10 tretmana  22.400  din
30 min  1.700  din
10 tretmana  14.300  din
 22.000  din
30 min  3.230  din
60 min  4.400  din
5 tretmana po 30 min  14.300  din
10 tretmana po 30 min  30.500  din
30 min  2.240  din
10 tretmana  20.240  din