Cenovnik – Beograd

U nastavku možete pogledati spisak svih naših usluga sa prikazanim cenama.

Ukoliko imate neke nedoumice uvek možete pogledati stranicu „Najčešća pitanja“ za odgovore ili nas kontaktirajte direktno.

30 min  2.500  din
Tretman  1.500  din
45 min  1.500  din
30 min  1.500  din
60 min  2.500  din
 2.000  din
 4.500  din
Akcijska cena  4.000  din
 2.300  din
10 tretmana  18.000  din
 2.500  din
45 min  2.000  din
 24.300  din
Akcijska cena  20.000  din
 21.800  din
Akcijska cena  18.000  din
 11.100  din
Akcijska cena  9.000  din
 2.500  din
 10.500  din
Akcijska cena  8.500  din
 2.500  din
Tretman  1.000  din
10 tretmana  8.000  din
 15.000  din
Akcijska cena  12.000  din
Tretman  1.500  din
10 tretmana  12.000  din
Tretman  1.400  din
10 tretmana  14.000  din
 1.200  din
 1.400  din
30 min  1.000  din
Tretman  1.000  din
 6.000  din
Akcijska cena  4.000  din
 32.500  din
Akcijska cena  28.500  din
60 min  4.500  din
30 min  2.500  din
 3.500  din
Po čuklju  1.000  din
 2.000  din
 2.000  din
 2.000  din
30 min  1.000  din
60 min  2.000  din
 30.000  din
Akcijska cena  25.000  din
 2.500  din
60 min  2.500  din
20 min  4.500  din
 4.500  din
Akcijska cena  4.000  din
45 min  2.500  din
 3.000  din
15 min  3.000  din
30 min  1.500  din
 21.300  din
Akcijska cena  18.500  din
 2.500  din
Tretman  1.600  din
10 tretmana  15.995  din