Cenovnik

Cenovnik

U nastavku možete pogledati spisak svih naših usluga sa prikazanim cenama.

Ukoliko imate neke nedoumice uvek možete pogledati stranicu „Najčešća pitanja“ za odgovore ili nas kontaktirajte direktno.

 2.500  din
Tretman  1.500  din
45 min  1.400  din
30 min  1.000  din
60 min  2.000  din
Besplatan  0  din
 3.500  din
 2.300  din
10 tretmana  18.000  din
 2.500  din
 2.900  din
 2.000  din
 2.500  din
Tretman  1.000  din
10 tretmana  8.000  din
Tretman  1.500  din
10 tretmana  12.000  din
Tretman  1.400  din
10 tretmana  11.000  din
 1.200  din
 1.400  din
 1.000  din
Tretman  1.000  din
 3.000  din
Po čuklju  800  din
 1.500  din
 1.500  din
 8.000  din
30 min  900  din
60 min  1.800  din
 2.000  din
60 min  2.000  din
 2.000  din
 4.000  din
 3.000  din
 2.000  din
Tretman  1.600  din
10 tretmana  14.000  din