Yumeiho Masaža

masaža na podu / strunjači, obučeno (komotna odeća)
Cena usluge
30 min 3.230 din
60 min 4.400 din
5 tretmana po 30 min 14.300 din
10 tretmana po 30 min 30.500 din
Yumeiho je terapija nameštanja kostiju kuka. Ona je sklop kineske tradicionalne medicine, japanske kiropraktike, Do-in japanske masaže kao i Thai masaže.

Dislocirane kosti kuka su glavni uzrok bolova kuka, ramena i unutrašnjih organa zato što iskrivljeni kičmeni stub pritiska nerve i uzrokuje poremećaje u funkciji mišića, zglobova i hrskavica.

Samo 0,1% ljudi ima pravilne kukove.
U 99% slučajeva je urođena dislokacija.

Kako Yumeiho terapija funkcioniše

Terapija nameštanja kostiju kuka pritiskanjem i gnječenjem je metoda lečenja za nameštanje svih kostiju tela, za oslobađanje napetosti mišića i vezivnog tkiva, odstranjujući njihove bolesti sa centrom u kostima kuka.

Koje su prednosti Yumeiho terapije

Ova tehnika koristi pritiskanje, trljanje, gnječenje. Na toj osnovi terapija daje vertikalni pritisak na neku tačku, a to je glavna karakteristika. Zbog toga se ova tehnika naziva kombinovana metoda pritiskanja-gnječenja i postiže bolji efekat od masaže prstima, što značajno povećava efikasnost lečenja.

Da li je Yumeiho terapija bezbedna

Da, ovo je prirodna a ujedno i preventivna metoda. Za vreme terapije pritiskaju se određeni delovi tela da bi se postigla prirodna otpornost sa ciljem lečenja i prevencije bolesti. Za ovu terapiju nisu potrebni lekovi, injekcije i operacije. Nema sporednih i neželjenih efekata.

Zašto baš Yumeiho?

Moderna nauka i medicina imaju svoja ograničenja

Još se nedovoljno poznaju uzroci poremećaja nervno-vegetativnog sistema i nema efikasne metode lečenja protiv tih oboljenja. Oboleli često uzimaju sredstva za umirenje, odnosno ublažavanje bolova. Duga upotreba lekova dovodi do neuroze ili do gubitka radne i normalne životne sposobnosti. Ova terapija je jedinstveno sredstvo za odstranjenje tuge tih pacijenata.

Yumeiho terapija za poboljšanje telesnog stanja

Primena terapije može poboljšati stanje tela kod obolelih koji pate od gojaznosti, zamora, preosetljivosti na hladnoću, visokog i niskog krvnog pritiska, spuštenih unutrašnjih organa, preosetljivosti, neotpornosti organizma, dijabetesa, opšte slabosti i raka.

Oboljenja koja se mogu izlečiti Yumeiho terapijom

  • Kardiovaskularne bolesti
  • Bolesti disajnih organa
  • Urogenitalne bolesti
  • Bolesti poremećaja pokreta
  • Bolesti nervnovegetativnog sistema
  • Kožna i gljivična oboljenja
  • Dečija oboljenja
  • Opšte bolesti

Kako prepoznati dislociranost kostiju kuka

Linija ramena i linija kukova kod čoveka sa pravilnim kostima kuka je horizontalna i u sedećem i u stajaćem položaju. Kada kičma seče liniju kukova na tački stvara se pravougaonik, noge su jednake dužine. U svim ostalim slučajevima, postoji dislokacija koja može biti podeljena u 3 stadijuma, u zavisnosti od simptoma i bolesti koje su posledica ove pojave.

Ostavite komentar

Prijavite se za naš Newsletter

Obećavamo da vas nećemo zasipati neželjenim porukama.