Politika privatnosti

Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje Yumeiho Centar primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

Yumeiho Centar će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

Yumeiho Centar će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od Yumeiho Centara.

Ukoliko Yumeiho Centar odluči da promeni ovu politiku, Yumeiho Centar će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke Yumeiho Centar obradjuje, kako ih Yumeiho Centar koristi i pod kojim okolnostima ih Yumeiho Centar otkriva, ako je to slučaj.

Integritet podataka

Yumeiho Centar će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važečim zakonima ili propisima.

Bezbednost

Yumeiho Centar je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Yumeiho Centar je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. Yumeiho Centar nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, Yumeiho Centar će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke
U većini slučajeva, kada Yumeiho Centar prikuplja lične podatke on to čini u ime svojih klijenata ili u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira Yumeiho Centar.

Nadzor/Primena

Yumeiho Centar ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane Yumeiho Centara. Yumeiho Centarov Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka. Rukovodioca za privatnost podataka Yumeiho Centara možete kontaktirati na e-meil adresi: office@yumeihocentar.rs.

Opšte

Pravno odricanje odgovornosti

Yumeiho Centar može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost Yumeiho Centara, njegovih korisnika i javnosti.

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima

Yumeiho Centar može koristiti kolačiće kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste Yumeiho Centarov softver. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.

Naš softver može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Yumeiho Centar nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

Google Analytics

Naš sajt koristi Google Analytics, analitička usluga koju pruža Google Inc. („,Google“,). Google Analytics koristi „kolačiće“, tekstualne fajlove koje su uskladištene u Vašem računaru i olakšava analizu korišćenja sajta od Vaše strane. Informacije koje generišu kolačići o korišćenju ovog sajta (uključujući i Vaša IP adresa) se prenose na Google serveru u SAD, gde su uskladištene. Google će koristiti ove informacije da proceni vaše korišćenje web sajta, da sastavljaja izveštaje o aktivnosti sajta za operatere sajta i za pružanje drugih usluga za upotrebu sajta i korišćenje interneta. Google takođe može da prenese ove informacije trećim stranama ako je to propisano zakonom ili ako treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima u Google.

Možete da onemogućite Google Analytics odabirom odgovarajućih podešavanja na vašem pretraživaču, međutim imajte u vidu da u ovom slučaju možda ne možete da koristite sve funkcije ovog sajta.

Korišćenjem ovog sajta, pristajete na obradu podataka prikupljenih od Google-a na opisani način i u navedenu svrhu.

Privatnost dece

Yumeiho Centar se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži. Yumeiho Centar ne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i Yumeiho Centar ne usmerava svoj veb sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina.