Japanska Kiropraktika

masaža na podu / strunjači, masaža na stolu, obučeno (komotna odeća)
Cena usluge
30 min 3.500 din
5 tretmana 15.200 din
10 tretmana 30.500 din
Kiropraktika je mehanoprocedura i predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova. Kiropraktika spada u manipulativne tehnike i priznate integrativne medicinske postupke.

Koreni današnje kiropraktike nalaze se, između ostalog i u tradicionalnoj kineskoj medicini, prema kojoj struktura svakog tela određuje njegovu funkciju. Ukoliko dođe do promene strukture, dolazi do blokade (gubitka pokreta), i na tom mestu bloka do prekida toka životne energije i do pojave bolesti.

Zadatak kiropraktora je da uoči blok, da ga manipulativnom tehnikom otkloni, a samim tim otkloni neuro-fiziološki blok na određenom nivou, pa da se nakon toga telu pruži mogućnost da počne prirodni proces izlečenja. Samim tim bol nestaje ili se smanjuje a ako je u pitanju recimo kičma – uočava se znatno veća pokretljivost.

Ako postoji diskus hernija, protruzija ili prolaps, ove promene dovode do pritiska na koren nerva, dovodeći do lučenja tkivnih hormona koji deluju na okolna tkiva dajući određene simptome, a prevashodno simptom bola, koji je kod diskus hernije može biti veoma jakog intenziteta.

Pored diskus hernije, za subluksacije (izmeštanje) intervertebralnih zglobova, koje mogu biti uzrok akutnog bola u nekom delu kičme mnogo češće nego discus hernia, kiropraktika je apsolutna terapija izbora. Znanje, stručnost i veština kiropraktora je i u ovim slučajevima efikasnija od upotrebe lekova.

Pre svakog tretmana kiropraktora mora se postaviti sigurna dijagnoza pregledom specijaliste fizijatra, snimkom rentgena ili magnetne rezonance, potrebnim laboratorijskim nalazima i eventualno drugim specijalističkim pregledima.

Relativne kontraindikacije (ograničenja) za rad kiropraktora su prelomi kostiju, neke sistemske bolesti, pacijenti sa kardiovaskularnim problemima i neki tumori.

Ostavite komentar

Prijavite se za naš Newsletter

Obećavamo da vas nećemo zasipati neželjenim porukama.