Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

Dislocirane kosti kuka su glavni uzrok bolova kuka, ramena i unutrašnjih organa zato što iskrivljeni kičmeni stub pritiska nerve i uzrokuje poremećaje u funkciji mišića, zglobova i hrskavica a Yumeiho je terapija nameštanja kostiju kuka.

Da, ovo je prirodna a ujedno i preventivna metoda. Za vreme terapije pritiskaju se određeni delovi tela da bi se postigla prirodna otpornost sa ciljem lečenja i prevencije bolesti. Za ovu terapiju nisu potrebni lekovi, injekcije i operacije. Nema sporednih i neželjenih efekata.

Yumeiho, terapija nameštanja kostiju kuka pritiskanjem i gnječenjem, je metoda lečenja za nameštanje svih kostiju tela, za oslobađanje napetosti mišića i vezivnog tkiva, odstranjujući njihove bolesti sa centrom u kostima kuka.

Primena Yumeiho terapije može poboljšati stanje tela kod obolelih koji pate od gojaznosti, zamora, visokog ili niskog krvnog pritiska, kardiovaskularnih bolesti, spuštenih unutrašnjih organa, bolesti  nervnovegetativnog sistema,
preosetljivosti, neotpornosti organizma, dijabetesa, bolesti poremećaja pokreta, opšte slabosti i raka.